Renault Košice

Renault Košice

SWAM servis spol. s.r.o.
Vozárova 1
040 17 Košice
Slovensko

tel: 055 / 72 838 10
fax: 055 / 72 838 44

email: renault@swam.sk

servis

Ing. Karol Hajduk
prijímací technik
055/72 838 32, 72 838 10
fax: 055/72 838 44
e-mail: hajduk@swam.sk

Milan Vajda
vedúci servisu
055/72 838 30, 72 838 70
mobil: 0903467362
fax: 055/72 838 44
e-mail: vajda@swam.sk

predaj náhradných dielov

Róber Szabó
vedúci  predaja náhradných dielov RENAULT
055/72 838 38, 72 838 70
fax: 055/72 838 44
e-mail: sklad@swam.sk

Renault Košice
Vaša otázka
Meno
Priezvisko
Telefón
Email